Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej
przy ul. Lublinieckiej, stanowiącej własność
Gminy Kalety, przeznaczonej do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


 


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. Lublinieckiej, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do wydzierżawienia.


 


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 2 kwietnia 2013  r. do dnia 25 kwietnia 2013 r.

 
Zarzadzenie 0050.48.2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 09:55:36.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-04-03 09:55:36
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl