Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Zawiadomienie o zmianie terminu przeprowadzenia
oględzin 128 drzew, rosnących w pasie drogowym
DW 789 (Sośnicka) po stronie prawej i lewej na
terenie gminy Kalety

WSiRG-6131.15.2.2013                                                


 


ZAWIADOMIENIE


 


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam,


o zmianie terminu przeprowadzenia oględzin 128 drzew, rosnących w pasie drogowym DW 789 (Sośnicka) po stronie prawej i lewej na terenie gminy Kalety, wnioskowanych do wycięcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  na dzień 24 kwietnia o godz. 11.00.   Miejsce zbiórki: Kalety - skrzyżowanie dróg Sośnicka –Lubliniecka -Wiadukt.

Przyczyną zwłoki w przesunięciu terminu oględzin są niesprzyjające warunki atmosferyczne.


 


BURMISTRZ MIASTA KALETY


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:57:18 | Data modyfikacji: 2013-04-02 09:57:47.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:57:18
Data modyfikacji: 2013-04-02 09:57:47
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl