Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie
uzyskania zezwolenia na usunięcie 128 drzew
rosnących w pasie drogowym DW 789 (Sośnicka) po
stronie prawej i lewej na terenie gminy Kalety

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


 


Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4 kpa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz  art. 83 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Lechnicka 24 zostało wszczęte  postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie 128 drzew rosnących w pasie drogowym DW 789 (Sośnicka) po stronie prawej i lewej na terenie gminy Kalety.


 


W związku z powyższym  zawiadomione strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wnosić ewentualne uwagi, wnioski  i zastrzeżenia w wymienionej sprawie,     w Urzędzie Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro, pokój nr 25 – tel. 34/3257641 w godz. 7.30 – 15.30). 


 


Zgodnie z art. 85 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa ( jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) dnia  4 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 przeprowadzone zostaną oględziny przedmiotowych drzew. Miejsce zbiórki: Kalety - skrzyżowanie dróg Sośnicka –Lubliniecka -Wiadukt.


 


BURMISTRZ MIASTA KALETY


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-03-25 13:58:53.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-03-25 13:58:53
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl