Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia
21.02.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko polegającego na budowie Centrum
Badawczo-Rozwojowego w Kaletach

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  21.02. 2013 roku


 


 


  Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. zm.), oraz  w oparciu o art. 79.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),


 


z a w i a d a m i a       s i ę


 


o umorzeniu postępowania w sprawie  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  polegającego na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach  na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 przez firmę Centrum Transferu Technologii  HEMARPOL  Sp. z o o . z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-03-05 15:20:29 | Data modyfikacji: 2013-03-05 15:26:05.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-03-05 15:20:29
Data modyfikacji: 2013-03-05 15:26:05
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl