Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

Położenie: Kalety, okolice ul. Brzechwy,

Obręb: Kalety, karta mapy 7 Lubsza Las,

Numer ewidencyjny działki: 126/13

Powierzchnia działki: 2.8453 ha,

Numer księgi wieczystej: 90705 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

Cel dzierżawy: obsługa studni głębinowej i jazu na rzece Mała Panew,

Przeznaczenie w planie: tereny lasów – symbol planu 1ZL 26. Przeznaczenie podstawowe: lasy i grunty związane z gospodarką leśną. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie związane z rekreacją niewymagające uzyskiwania zgody na nieleśne przeznaczenie gruntów.

Okres dzierżawy : do lat 3,

Czynsz dzierżawny za przedmiotową nieruchomość: 261,36 zł rocznie  i został ustalony na podstawie Zarządzenia Nr 0050.27.2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 8 marca 2012 r.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, czyli do dnia 27 grudnia 2012 roku.

 

 

Zarządzenie 0050.187.2012

Burmistrza Miasta Kalety

z dnia 27 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3:

nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 126/13 o  powierzchni 2.8453 ha, położona w Kaletach, karta mapy 7 Lubsza Las, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem 90705.

 

                                                                 

§ 2.

 

Szczegółowe dane dotyczące w/w nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

           

§ 3.

 

Wykaz nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach na okres 21 dni.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-29 08:26:23 | Data modyfikacji: 2013-01-14 13:27:02.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-11-29 08:26:23
Data modyfikacji: 2013-01-14 13:27:02
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl