Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Stanowisko w sprawie uwag wniesionych podczas
konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2013.
Stanowisko w sprawie uwag wniesionych podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 
stanowisko.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-28 14:48:09.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-11-28 14:48:09
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl