Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Burmistrz Miasta Kalety zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 kpa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Lechnicka 24 zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie 225 drzew rosnących w pasie drogowym DW 789 (Sośnicka) po stronie prawej i lewej na terenie gminy Kalety.

W związku z powyższym zawiadomione strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia, niniejszego zawiadomienia mogą wnosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w wymienionej sprawie, w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro, pokój nr 25 – tel. 34/3257641 w godz. 7.30 – 15.30).

 
zawiadomienie wszczecie postepowania271112.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-28 10:55:18.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-11-28 10:55:18
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl