Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych dotyczących projektu uchwały w
sprawie podziału miasta Kalety na okręgi
wyborcze

 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 28 września do 12 października 2012r.

w celu poznania opinii mieszkańców dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału miasta Kalety na okręgi wyborcze.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl.

W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii i wniosków.

W trakcie trwania konsultacji z mieszkańcami miasta Kalety dodatkowo projekt uchwały był konsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego i wskutek tych konsultacji zaproponowano zmieniony podział okręgów, dane te zostały udostępnione mieszkańcom miasta na stronie internetowej Urzędu  i w BIP-ie  w dniu 4 października 2012r.

Podczas konsultacji wpłynęły dwa wnioski mieszkańców:

1.      Pierwszy dotyczył nierównego podziału liczby mieszkańców dawnego okręgu wyborczego Jędrysek na jednomandatowe okręgi wyborcze: 7, 8, 9, 10, 11.

2.      Drugi dotyczył utworzenia dodatkowego okręgu wyborczego dla Kuczowa, Miotka, Zielonej
i Mokrusa.

Niniejsze wnioski burmistrz skierował do Rady Miejskiej w Kaletach celem ich rozpatrzenia.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-17 14:49:07.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-10-17 14:49:07
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl