Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
projektu podziału Miasta Kalety na jednomandatowe
okręgi wyborcze

UWAGA


 


W związku z zakończeniem III kwartału 2012 roku i koniecznością aktualizacji liczby wyborców w stałym rejestrze wyborczym Gminy Kalety (art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2012 roku przepisy wprowadzające Kodeks Wyborczy Dz. U. z 2011, Nr 21 poz. 113) poniżej przedstawiamy nowy projekt uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie podziału Gminy Kalety na okręgi wyborcze. Zamiana polegała na przeniesieniu z okręgu 13 do okręgu 14, ul. Myśliwskiej, a także nr 107-224 ul. Paderewskiego, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby mieszkańców w okręgu.


Burmistrz Miasta Kalety, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych:


1. Przedmiotem konsultacji jest projekt podziału Miasta Kalety na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.


2. Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w projekcie uchwały w sprawie podziału Miasta Kalety na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.


3. Projekt podziału Miasta Kalety na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz formularz do zgłaszania uwag, znajduje się poniżej.


4. Konsultacje będą trwały do 12 października 2012 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. projektu.


Uwagi oraz opinie należy przesłać na:


- adres poczty elektronicznej: sekretariat@kalety.pl,


- adres siedziby Urzędu Miasta Kalety: ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,


- nr faxu: 34 352 76 35.


5. Konsultacje obejmują zasięgiem Miasto Kalety.

Projekt uchwaly podzial gminy na okregi.pdf

 
formularz uwag podzial okregi.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:58:59 | Data modyfikacji: 2012-10-04 14:42:29.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:58:59
Data modyfikacji: 2012-10-04 14:42:29
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl