Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości zabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi, położonych przy ul. Chrobrego, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety oraz własność budynków Gminy Kalety stanowiących odrębną nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży .


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 12 czerwca 2012 r. do dnia 3 lipca 2012 r.

 
Zarzadzenie 0050_86_2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-11 12:56:29.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-06-11 12:56:29
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl