Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Kalety
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3
lat

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kalety przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2012 r. do dnia 6 czerwca 2012 r.

 
Zarzadzenie Nr 0050.74.2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:01:33.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:01:33
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl