Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu
ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu
ochrony i promocji zdrowia w 2012 roku

Kalety, dnia 16 maja 2012 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.55.2012  Burmistrza Miasta Kalety z dnia z dnia 16 kwietnia 2012 r.  rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi ofertę realizacji zadania publicznego.

 

Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

  

 

Zadanie z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia

 

 

 

Fundacja na Rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie”

 

 

Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2012 roku,

 

Organizacja wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2012 roku.

 

 


2.000,00 zł4.000,00 zł

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:41:10 | Data modyfikacji: 2012-05-29 08:46:25.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:41:10
Data modyfikacji: 2012-05-29 08:46:25
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl