Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, przeznaczonej do sprzedaży w
trybie przetargowym

Burmistrz Miasta Kalety


 


informuje,


 


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Kaletach - Jędrysku przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 2 kwietnia 2012 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.


 


BURMISTRZ Miasta Kalety  


mgr Klaudiusz Kandzia

 
wykaz nieruchomosci 30.03.2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-30 10:03:42.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-03-30 10:03:42
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl