Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 333

OGŁOSZENIE


 


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym"


 


Urząd Miasta Kalety zawiadamia


 


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 333.


W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 - od dnia 20 lutego 2012 roku do dnia 21 marca 2012 roku.


 


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-24 13:55:00.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2012-02-24 13:55:00
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl