Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Konsultacje w sprawie projektu programu
współpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozarządowymi na 2012 rok


Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2012 r.
Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2012 r.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 27 grudnia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety (II piętro pok. 21) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bip@kalety.pl  

 

FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII.doc

 
POBIERZ PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:53:28 | Data modyfikacji: 2011-12-19 16:45:02.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:53:28
Data modyfikacji: 2011-12-19 16:45:02
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl