Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Duplikat z dnia 16.11.2011

 

Burmistrz Miasta Kalety

informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich, stanowiących wieczyste użytkowanie Gminy Kalety, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 22 listopada 2011 r. do dnia 14 grudnia 2011 r.

 
DUPLIKAT Zarzadzenie 204 188 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:43:16 | Data modyfikacji: 2011-12-01 10:52:04.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:43:16
Data modyfikacji: 2011-12-01 10:52:04
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl