Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Kaletach przy ul.
ks. Rogowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w
trybie przetargowym.

Burmistrz Miasta Kalety informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 5 lipca 2011 r. do dnia 27 lipca 2011 r.

 
Zarządzenie 121 105 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-01 14:45:25.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-07-01 14:45:25
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl