Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OGŁOSZENIE wykazu nieruchomości lokalowych,
położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 


Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-28 14:00:50.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-06-28 14:00:50
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl