Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej
do zbycia prawa użytkowania wieczystego,
położonej w Kaletach przy ul. Powstańców
Ślaskich

 


Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety (działka nr 130/22). Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-05-21 09:05:17.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2019-05-21 09:05:17
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót