Informacja o wykazie nieruchomości zabudowanej
przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w
Kaletach przy ul. Ofiar Katynia                                                        Burmistrz Miasta Kalety


                                                                   informuje,


 


 że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul.  Ofiar Katynia , stanowiącej  własność   Gminy Kalety (część działki nr 448/64 wraz z budynkiem).


 


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 19 marca 2019 roku do dnia 9 kwietnia  2019 roku.


 


 


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-19 09:52:12.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2019-03-19 09:52:12
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót