Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kalety

z dnia 07.06. 2011 roku

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 85.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),z a w i a d a m i a s i ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu działu zakładu wykorzystującego innowacyjną technologię przerobu niemetalurgicznego uszlachetniania złomu metali oraz punktu zbierania i przeładunku odpadów przez Firmę HEMARPOL Bogaccy Spółka Jawna na działkach nr ewid. 59/22 i 93/22 w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a i Powstańców Śl.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, wnosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Burmistrz Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kalety

z dnia 07.06. 2011 roku

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 85.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),z a w i a d a m i a s i ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu działu zakładu wykorzystującego innowacyjną technologię przerobu niemetalurgicznego uszlachetniania złomu metali oraz punktu zbierania i przeładunku odpadów przez Firmę HEMARPOL Bogaccy Spółka Jawna na działkach nr ewid. 59/22 i 93/22 w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a i Powstańców Śl.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, wnosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Burmistrz Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kalety

z dnia 07.06. 2011 roku

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 85.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),z a w i a d a m i a s i ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu działu zakładu wykorzystującego innowacyjną technologię przerobu niemetalurgicznego uszlachetniania złomu metali oraz punktu zbierania i przeładunku odpadów przez Firmę HEMARPOL Bogaccy Spółka Jawna na działkach nr ewid. 59/22 i 93/22 w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a i Powstańców Śl.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, wnosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Burmistrz Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-07 12:26:34.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-06-07 12:26:34
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl