Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OGŁOSZENIE

 


Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651z późn. zm.) wywieszony został w dniu 25.05.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2  na okres  21 dni wykaz zasiedlonych lokali  przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 
Wykaz nieruchomosci 25052011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:23:50 | Data modyfikacji: 2011-05-26 10:51:08.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:23:50
Data modyfikacji: 2011-05-26 10:51:08
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl