Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie z dnia 25.07.2018 r. o symbolu
M.6220.11.2016 w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji
do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i
przygotowania do recyklingu na działkach:
2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94,
436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97
oraz 437/97 w Kaletach” oraz wniesieniu
odwołania od przedmiotowej decyzji.
 Obwieszczenie M.6220.11.2016 z dnia 25.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-07-30 15:55:35.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-07-30 15:55:35
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót