Decyzja z dnia 20.07.2018 r. Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskiego ustalająca realizację
oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.: „Zmianie sposobu
użytkowania hal nr 1 i nr 3, wiaty nr 2 oraz
budowie wiaty nr 6, kontenera sortowni nr 7, hali
przerobu odpadów nr 4 oraz hali magazynowej nr 5
na potrzeby przerobu odpadów złomu w Zakładzie
Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach przy ul.
Fabrycznej 2a na działkach: 96/22, 261/22,
257/22, 102/22, 192/22, 59/22, 134/22”
 Decyzja M.6220.3.2018 z 20.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:52:16 | Data modyfikacji: 2018-07-27 08:52:49.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:52:16
Data modyfikacji: 2018-07-27 08:52:49
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót