Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 5
lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kopaliny ze złoża „Drutarnia 2”
metodą odkrywkową na działce nr 209/13 w
Kaletach.
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Z DNIA 05.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:10:28.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:10:28
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl