Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 r.
dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc.
Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice
– Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
– odcinek realizacyjny – stacja Chorzów
Batory – granica województw
śląskie/łódzkie”
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ z 28.06.2018.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:12:21.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:12:21
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl