Decyzja z dnia 27.06.2018 r. Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskiego ustalająca środowiskowe
uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu
odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania
do recyklingu(...)” planowanej na terenie Kalet.

Decyzja M.6220.11.2016 z dnia 27.06.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-07-02 13:49:05.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2018-07-02 13:49:05
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót