Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Decyzja z dnia 27.06.2018 r. Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskiego ustalająca środowiskowe
uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu
odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania
do recyklingu(...)” planowanej na terenie Kalet.

Decyzja M.6220.11.2016 z dnia 27.06.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-07-02 13:49:05.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2018-07-02 13:49:05
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl