Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do
sprzedaży ich najemcom

Burmistrz Miasta Kalety

Informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlone lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich najemcom.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018.pdf

WYKAZ 0050.98.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:27:06.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:27:06
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót