Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach dotyczące otwartej
debaty publicznej w związku z toczącym się
postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn. „Nowe źródło energii jądrowej w
miejscowości Dukovany”
 
OBWIESZCZENIE WOOŚ.442.2.2016.EJ.6.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:53:58.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:53:58
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl