Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na
optymalizacji pojemności procesowych instalacji
do przetwarzania odpadów radioaktywnych w
Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ WOOŚ.442.1.2018.EJ.1.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-06-06 09:40:50.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-06-06 09:40:50
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl