Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. w
związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej
instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich
odzysku i przygotowania do recyklingu na
działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126,
1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97,
435/97 oraz 437/97 w Kaletach”
 OBWIESZCZENIE Z DN. 25.04.2018.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:21:55 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:23:01.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:21:55
Data modyfikacji: 2018-04-26 15:23:01
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót