Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. o
udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na
linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory –
Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław –
Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek
realizacyjny – stacja Chorzów Batory –
granica województw śląskie/łódzkie”
 OBWIESZCZENIE WOOŚ.4201.6.2016.AS2.25.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:22:36.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:22:36
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót