Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. w
sprawie wystąpienia do Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych w: Chorzowie, Bytomiu,
Lublińcu, Częstochowie i Kłobucku oraz do
Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w: Poznaniu, Wrocławiu i Gliwicach w
ramach prowadzonej oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc.
Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice
– Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
– odcinek realizacyjny – stacja Chorzów
Batory – granica województw
śląskie/łódzkie”
 OBWIESZCZENIE WOOŚ.4201.6.2016.AS2.24.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:21:30.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:21:30
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót