Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OGŁOSZENIE w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2011

Kalety, dnia 19 kwietnia 2011 rok

 

O G Ł O S Z E N I E


W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2011, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 61/45/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 marca 2011 r. rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi ofertę realizacji zadania publicznego.

 

Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

  

 

Zadanie z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia

 

 

 

Fundacja na Rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie”

 

 

Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2011 roku,

 

Organizacja wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2011 roku.

 

 


2.000,00 zł4.000,00 zł

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-20 15:18:55.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-04-20 15:18:55
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl