Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2018
r. w sprawie postępowania dotyczącego wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej
C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie
Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz
– Maksymilianowo – odcinek realizacyjny –
stacja Chorzów Batory – granica województw
śląskie/łódzkie”
 
OBWIESZCZENIE WOOŚ.4201.6.2016.AS2.20.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-02-02 11:53:58.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-02-02 11:53:58
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl