Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Zawiadomienie z dnia 20 grudnia 2017 r. Burmistrza
Miasta Miasteczko Śląskie, w sprawie terminu
zakończenia postępowania dotyczącego wydania
decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów
metali w celu ich odzysku i przygotowania do
recyklingu” w Kaletach.
 
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:00:19.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:00:19
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl