Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego dotyczące
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę –
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania hali
magazynowej, przetwarzania i odzysku odpadów
metalowych w paczkarce (wdrożenie technologii
odzysku odpadów metali) na halę przerobu
odpadów metali w Kaletach przy ul. Fabrycznej na
działce o numerze ewidencyjnym 93/22.
 
OBWIESZCZENIE BA.6740.7.22.2017.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-12-12 07:59:49.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2017-12-12 07:59:49
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl