Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018 -
2022.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta ogłasza konsultacje społeczne z zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami, mieszkańcami o zasięgu ogólno miejskim projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach, w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018 - 2022.


Opinie dotyczące projektu uchwały można wnosić na adres e-mail: sekretariat@kalety.pl oraz w sekretariacie budynku Urzędu Miasta przy ulicy Żwirki i Wigury nr 2 w Kaletach, w terminie od 01 grudnia 2017 r. do 08 grudnia 2017 r.


Konsultacje prowadzone są na podstawie Zarządzenia Nr 0050.137.2017 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 listopada 2017 r.


Treść zarządzenia oraz projekt uchwały zamieszczony został poniżej.

raport konsultacji program gosp mieszk.pdf

Program gosp mieszkaniami [projekt uchwaly].pdf

Zarzadzenie Nr 0050 137 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:54:02.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:54:02
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót