Decyzja z dnia 22.11.2017r. Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie
uchylenia decyzji Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie odmawiającej ustalenia środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Budowie nowej instalacji
do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i
przygotowania do recyklingu(...)” planowanej na
terenie Kalet.
 decyzja SKO z 22.11.2017r..pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-11-27 16:45:08 | Data modyfikacji: 2017-11-27 16:46:07.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2017-11-27 16:45:08
Data modyfikacji: 2017-11-27 16:46:07
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót