Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
polegające na Modernizacji sieci wodociągowej na
obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta
Kalety

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegające na Modernizacji sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety
Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT, obejmujący modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety – centrum miasta oraz dzielnica Kuczów.


Konsultacje trwać będą w okresie od 17 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.


Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić poniższy formularz ankietowy.

 

raport konsultacje [wodociagi 2017].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-07-17 15:26:16 | Data modyfikacji: 2017-07-17 15:27:21.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-07-17 15:26:16
Data modyfikacji: 2017-07-17 15:27:21
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót