Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego lokal mieszkalny nr 2, położony
przy ul. Bolesława Chrobrego 3 w Kaletach,
przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu
nieograniczonego.

Burmistrz Miasta Kalety
Informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Bolesława Chrobrego 3 w Kaletach, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 18 lipca 2017 r.

 ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2017 + WYKAZ.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-06-27 09:27:09.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-06-27 09:27:09
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót