Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do
sprzedaży jego najemcy.

Burmistrz Miasta Kalety
Informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny nr 34, położony przy ul. 1 Maja 80 w Kaletach, przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 11 lipca 2017 r.

 

 ZARZĄDZENIE 0050.71.2017 + WYKAZ.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-06-20 09:04:00.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-06-20 09:04:00
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót