Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2017 r.
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc.
Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice
– Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
– odcinek realizacyjny – stacja Chorzów
Batory – granica województw
śląskie/łódzkie”.
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ WOOŚ.4201.6.2016.AS2.12.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-06-07 13:18:34.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2017-06-07 13:18:34
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl