Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 345

O G Ł O S Z E N I E


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”

Urząd Miasta Kalety zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 345.

W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 11 maja 2017 roku do dnia 12 czerwca 2017 roku.

 

Kalety, dnia 9 maja 2017 roku.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:30:10.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:30:10
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót