Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
polegające na termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach.

Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, którego przedmiotem będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach.


Konsultacje trwać będą w okresie od 9 maja 2017 r. do 17 maja 2017 r.


Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić poniższy formularz ankietowy.

 

raport konsultacje [termo MDK PG 2017].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:23:28 | Data modyfikacji: 2017-05-09 13:23:53.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:23:28
Data modyfikacji: 2017-05-09 13:23:53
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót