Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Zawiadomienie z dnia 11 stycznia 2017 r.
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, w sprawie
terminu zakończenia postępowania dotyczącego
wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji
do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i
przygotowania do recyklingu” w Kaletach.
 
zobacz zawiadomienie

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:03:49.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:03:49
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl