Zawiadomienie z dnia 11 stycznia 2017 r.
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, w sprawie
terminu zakończenia postępowania dotyczącego
wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji
do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i
przygotowania do recyklingu” w Kaletach.
 zobacz zawiadomienie

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:03:49.

Zobacz:
   Oświata
   Polowania zbiorowe
Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:03:49
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót