Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Postanowienie z dnia 13.12.2016r. Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie
wyznaczenia innego organu do przeprowadzenia
postępowania i wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów
metali w celu ich odzysku i przygotowania do
recyklingu”
 
zobacz postanowienie

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:16:23.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:16:23
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl