Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot.
Budowy nowej instalacji do przerobu odpadów
metali w celu ich odzysku i przygotowania do
recyklingu

Decyzja SKO_OS_428_245_8568_16_KK.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:49:48.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:49:48
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl