Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017

Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 9 listopada do 22 listopada 2016 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.pl Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

 Program wspolpracy NGO 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:48:34.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:48:34
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót