Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w
Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. ks.
Rogowskiego

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. ks. Rogowskiego , stanowiących odpowiednio własność Gminy Kalety oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 4 października 2016 r. do dnia 26 października 2016 r.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-04 08:44:31 | Data modyfikacji: 2016-10-04 08:45:51.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-10-04 08:44:31
Data modyfikacji: 2016-10-04 08:45:51
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót